Schuinstelling

Informatie

Om een breed of een hoog product toch binnen de wettelijke eisen te vervoeren, heeft Van der Sluis transport BV een multifunctionele schuinstelling, die op verschillende manieren is te verstellen aan het te vervoeren materiaal. Door deze efficiencyvolle schuinstelling kunnen we onze klanten enige kosten laten besparen omdat extra benodigde breedte – of hoogtevergunningen hierdoor niet aan de orde komen.