Voorwaarden

Op alle door Van der Sluis Transport BV en/of gelieerde vennootschappen afgesloten contracten en verrichte diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. 

Van der Sluis Transport BV: Algemene Bedrijfsvoorwaarden 

Exeptioneel Transport: Exceptioneel Transport

Nationaal Vervoer: Algemene Vervoerscondities 

Bedrijfsverhuizingen: Voorwaarden Bedrijfsverhuizingen 

Internationaal Vervoer: CMR Condities 

Opslag: Algemene Opslagvoorwaarden

Verticaal Transport: Voorwaarden Verticaal Transport

Overbelading: Voorwaarden Overbelading

TLN Betalingsvoorwaarden: Betalingsvoorwaarden