CO2-Prestatieladder

Van der Sluis Transport BV heeft het initiatief genomen om de uitstoot van CO2 als gevolg van haar activiteiten structureel terug te dringen.

Uit de uitgevoerde energie-analyse blijkt dat 99% van de totale emissie van CO2 voor rekening komt van de inzet van vrachtwagens, kranen en dergelijke. Het overige deel is afkomstig van verwarming, verlichting, aandrijving machines en dergelijke.  De aandacht voor reductie van de CO2 emissie van ons bedrijf richt zich dan ook primair op het terugdringen van het brandstofverbruik.